Cánh diều tuổi thơ

0.00 Avg rating0 Votes
Series: SGK4
Publisher: NXBGD
Genres: SGK
Authors:
Pages: 1 pages
Binding: Hard Cover
ISBN13: 2023121213456
Tags: lớp 1
Physical Form: Book
Size: عادي

 Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều.

   Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,... như gọi thấp xuống những vì sao sớm.