Artemis

1.13 Avg rating1 Votes
Publisher: MUZA
Authors:
Pages: 416 pages
Binding: Softcover
ISBN13: 9788328707283
Physical Form: Book
Size: Medium
Nowa powie?? autora bestsellerowego MARSJANINA! Prawa filmowe kupione na pniu przez producent?w hitu MARSJANIN z Mattem Damonem w roli g??wnej. Dwudziestokilkuletnia Jazz marzy o ?yciu pe?nym przyg?d i dostatk?w, ale musi pogodzi? si? z rzeczywisto?ci? ma?ego prowincjonalnego miasteczka. Nawet bardzo prowincjonalnego, bo na Ksi??ycu. Dobrze ?yje si? tam w?a?ciwie tylko turystom i ekscentrycznym miliarderom, a tak si? sk?ada, ?e Jazz nie nale?y do ?adnej z tych kategorii. Ma nudn?, nisko p?atn? prac? i sporo d?ug?w do sp?acenia, nic wi?c dziwnego, ?e dorabia drobnym przemytem. Nic dziwnego, ?e kiedy pojawia si? okazja zarobienia naprawd? wielkich pieni?dzy, nie waha si? ani chwili. Tym, ?e misterny plan oznacza konieczno?? wej?cia na ?cie?k? przest?pstwa, nie przejmuje si? ani przez chwil?. Prawdziwe problemy pojawiaj? si? wtedy, kiedy okazuje si?, ?e plan ma drugie i trzecie dno oraz ?e Jazz da?a si? wpl?ta? w gigantyczn? afer? o potencjalnie katastrofalnych konsekwencjach.show more