Marsjanin

4.47 Avg rating1 Votes
Publisher: Akurat
Authors:
Pages: 384 pages
Binding: Softcover
ISBN13: 9788328702226
Physical Form: Book
Size: Medium
Mark Watney kilka dni temu by? jednym z pierwszych ludzi, kt?rzy stan?li na Marsie. Teraz jest pewien, ?e b?dzie pierwszym, kt?ry tam umrze! Straszliwa burza piaskowa sprawia, ?e marsja?ska ekspedycja, w kt?rej sk?ad wchodzi Mark Watney, musi ratowa? si? ucieczk? z Czerwonej Planety. Kiedy ci??ko ranny Mark odzyskuje przytomno??, stwierdza, ?e zosta? na Marsie sam w zdewastowanym przez wichur? obozie, z minimalnymi zapasami powietrza i ?ywno?ci, a na dodatek bez ??czno?ci z Ziemi?. Co gorsza, zar?wno pozostali cz?onkowie ekspedycji, jak i sztab w Houston uwa?aj? go za martwego, nikt wi?c nie zorganizuje wyprawy ratunkowej; zreszt?, nawet gdyby wyruszyli po niego niemal natychmiast, dotarliby na Marsa d?ugo po tym, jak zabraknie mu powietrza, wody i ?ywno?ci. Czy?by to by? koniec? Nic z tego. Mark rozpoczyna heroiczn? walk? o przetrwanie, w kt?rej r?wnie wa?n? rol? co naukowa wiedza, zdolno?ci techniczne i pomys?owo?? odgrywaj? niez?omna determinacja i umiej?tno?? zachowania dystansu wobec siebie i ?wiata, kt?ry nie zawsze gra fair